Przejdź do treści

O czym będzie szkolenie?

✔ Anatomia funkcjonalna kręgosłupa

Zaprezentujemy kluczowe aspekty anatomiczne dotyczące rejonu kręgosłupa LS, TH, C oraz czaszki i klatki piersiowej.

✔ Wywiad i diagnostyka różnicowa

Zaprezentujemy ustandaryzowaną formę wywiadu i badania u pacjenta z bólem kręgosłupa

✔ Red Flags

Przedstawimy przeciwwskazania bezwzględne (Red Flags) mogące wystąpić u pacjentów z bólem kręgosłupa

✔ Rejon C0-C1

Omówimy znaczenie istotnego połączenia szyjno-czaszkowego

✔ Syndrom skrzyżowania górnego

Zaprezentujemy i omówimy protokół diagnostyczno terapeutyczny w Syndromie skrzyżowania górnego.

✔ Kość guziczna i staw krzyżowo-biodrowy

Omówimy znaczenie tych struktur dla prawidłowej diagnozy i terapii przy bólu L-S.

✔ Kompleks stabilizatorów L-S

Zaprezentujemy oraz omówimy struktury odpowiadające za stabilizację odcinka L-S.

✔ Połączenia wisceralno-somatyczne

Omówimy jak dysfunkcje wisceralne (narządowe) mogą wpływać na ból kręgosłupa

✔ Korelacje między bólem kręgosłupa szyjnego, głowy, a innymi układami

Zaprezentujemy korelacje przyczynowo skutkowe między bólem kręgosłupa i głowy, a dysfunkcjami różnych układów w ciele.

✔ Najczęstsze dysfunkcje i zaburzenia

Omówimy najczęstsze dysfunkcje i zaburzenia zlokalizowane w rejonie kręgosłupa, czaszki oraz klatki piersiowej

✔ Omówienie reedukacji oddechowej

Weźmiemy na tapetę bardzo istotny temat prawidłowego oddychania! Zaprezentujemy teoretyczne i praktyczne aspekty reedukacji oddechowej.

✔ Dekalog osoby cierpiącej na ból odcinka L-S

Przedstawimy praktyczny arkusz / dekalog dla pacjenta który trafi do gabinetu z powodu bólu L-S, TH, C oraz głowy i klatki piersiowej. Do pobrania w PDF 🙂

✔ Najnowsze badania naukowe

Zaprezentujemy najnowsze badania naukowe prezentujące skuteczność wybranych metod leczenia bólu kręgosłupa, czaszki i klatki piersiowej oraz zalecenia stosowane podczas bólu tych rejonów.

✔ Omówienie współpracy interdyscyplinarnej

Omówimy sposoby oraz potrzebę współpracy z innymi zawodami medycznymi tworząc zespoły interdyscyplinarne, w tym wypadku z: ortopedą, reumatologiem i neurochirurgiem.

✔ Omówienie skierowania do lekarza

Po szkoleniu otrzymacie wzór PDF skierowania do ortopedy/reumatologa/neurochirurga. W trakcie szkolenia omówimy jak prawidłowo wypełniać skierowanie. 🙂

Praktyczna część szkolenia obejmie pokaz technik na modelu:

✔ Badanie manualne kręgosłupa

Zaprezentujemy badanie manualne punktów kostnych  kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, piersiowego oraz szyjnego z uwzględnieniem stawu krzyżowo-biodrowego, kości krzyżowej, guzicznej, kręgosłupa piersiowego oraz kręgosłupa szyjnego i kości gnykowej.

✔ Badanie manualne czaszki

Zaprezentujemy badanie manualne punktów kostnych  czaszki z podziałem na twarzoczaszkę i mózgoczaszkę oraz badanie stawów skroniowo-żuchwowych, kości nosowej, żuchwy i czaszki

✔ Badanie manualne klatki piersiowej

Zaprezentujemy badanie manualne punktów kostnych  klatki piersiowej z uwzględnieniem: żeber, mostka i obojczyków.

✔ Badanie manualne jamy brzusznej

Zaprezentujemy badanie manualne jamy brzusznej i wybranych tkanek miękkich z rejonu jamy brzusznej.

✔ Badanie mięśniowo-powięziowe

Zaprezentujemy techniki badania manualnego tkanek miękkich rejonu L-S i jamy brzusznej, kręgosłupa piersiowego i klatki piersiowej oraz kręgosłupa szyjnego i czaszki.

✔ Na modelce zostaną przedstawione wybrane techniki:
  • terapii punktów spustowych,
  • masażu tkanek głębokich,
  • mięśniowo-powięziowego rozluźniania

Co otrzymasz po szkoleniu?

Przede wszystkim otrzymasz w pigułce wiedzę na temat diagnostyki i terapii kręgosłupa, klatki piersiowej i czaszki❗
Dostęp do wszystkich materiałów i powtórek do 30 kwietnia!
Dyplom uczestnictwa w formacie PDF (trzy dyplomy)
Szkolenie praktyczne on-line „Diagnostyka i terapia kręgosłupa szyjnego i czaszki” (2 godziny 36 minut)
Szkolenie praktyczne on-line „Diagnostyka i terapia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego” – (2 godziny 15 minut)
Szkolenie praktyczne on-line „Diagnostyka i terapia kręgosłupa piersiowego i klatki piersiowej” – (1 godzina 48 minut)
Szkolenie teoretyczne on-line ” Przyczyny bólu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego ” – (50 minut)
Szkolenie teoretyczne on-line „Anatomia i biomechanika kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego” – (65 minut)
Szkolenie teoretyczne on-line (podcast) – Oddech – najważniejsze ćwiczenie XXI wieku” (43 minuty)
Dostęp do grupy wiedzy na FB – dzięki któremu możesz wymieniać się informacjami, pytać i pisać o swoich przypadkach klinicznych.
Dodatkowe materiały w formie wzorów skierowania do specjalistów (do pobrania w PDF)
Pomocnicze materiały naukowe (do pobrania w PDF)

Zapisz mnie na ten kurs on-line